โปรแกรมกรอกข้อมูลกับแบบสอบถามไม่ตรงกัน

2 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
6270110_p8_1
โปรแกรมกรอกข้อมูลกับแบบสอบถามไม่ตรงกัน

ทำไมต้องแก้ไขโปรแกรมด้วย

แบบสอบถามกับโปรแกรมtcnap ไม่ตรงกันเช่น

ในโปรแกรมเพิ่มความสามารถในการอ่านการเขียน แต่ในแบบสอบถามไม่มี

ในโปรแกรมเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวข้องของหัวหน้าครัวเรือนใหม่หมดเลย เช่นจากบุตรเลข4 ก็เปลี่ยนมาเลข3 จากสามี/ภรรยาเลข9ก็มาเป็นเลข2

ในโปรแกรมเพิ่มช่องรายได้ต่อปีมาอีกแต่ในแบบสอบถามไม่มี

และอื่นๆ

แทนที่จะพัฒนาโปรแกรมในปีถัดไป

แบบสำรวจสำรวจเสร็จมาหมดแล้ว

แต่คนมาคีย์ข้อมูลต้องมาแก้ไขใหม่ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาด

admin
ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคร

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ

สำหรับข้อมูลการกรอก กรุณารอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น