สอบถามการเพิ่มเลขที่บ้าน

2 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
6580306_p4_1
สอบถามการเพิ่มเลขที่บ้าน

ด้วยตำบลแม่ฮี้ มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แล้วต้องการเพิ่มเลขที่บ้าน ในหมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็น และหมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง แต่ไม่สามารถเพิ่มเลขที่บ้านได้ จึงเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไร ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ หรือหากต้องแก้ไขจากทางศูนย์ภาค ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

lee
แจ้งศุนย์ภาคได้เลยครับ

แจ้งศุนย์ภาคได้เลยครับ

 

หากไม่ได้รับความสะดวก แจ้ง 0800700011 ครับ ขอบคุณครับ

เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น