ขอความกรุณาปฏิเสธข้อมูล

3 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
6560805_p8_9
ขอความกรุณาปฏิเสธข้อมูล

ขอความกรุณาปฎิเสธข้อมูลของ หมู่ที่ 8  ตำบลภูซาง ใหเด้วยค่ะ  6560805  ขอบพระคุณค่ะ

 

lee
ระบบได้ปรับสถานะ เป็นยังไม่ได้ดำเนินการแล้วนะครับ

ระบบได้ปรับสถานะ เป็นยังไม่ได้ดำเนินการแล้วนะครับ

 

ขอบคุณมากครับ

6600905_p4_1
รบกวนช่วยปฏิเสธข้อมูล p4

รบกวนช่วยปฏิเสธข้อมูล p4 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ประสาท ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น