การอนุมัติข้อมูล

2 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
6331802_p4_1
การอนุมัติข้อมูล

อยากสอบถามว่าเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว   เราจะอนุมัติข้อมูลเมื่อไหร่ค่ะ

lee
โดยหลักการ P4 จะอนุมัติข้อมูล

โดยหลักการ P4 จะอนุมัติข้อมูล เดือนธันวาคมครับ เพื่อให้ P6, P8 สามารถปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันได้ทั้งตลอดเวลาในปีนั้นๆ

เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น